Veiklos (metinių) pokalbių vertė verslui

Veiklos (metinių) pokalbių vertė verslui

Ne kartą socialiniuose tinkluose teko skaityti įrašus ir stebėti diskusijas apie metinių pokalbių naudą ar reikalingumą organizacijoms, apie tai, kad metiniai pokalbiai yra atgyvena ir kad su darbuotojais reikia kalbėtis nuolatos. Man patiko vienuose personalo mokymuose lektorės išsakyta mintis, kad, jei įmonėje niekuomet nebuvo tradicijos kalbėtis su darbuotojais, tai metinis pokalbis galėtų būti pirmas žingsnis….