Paslaugos

Mūsų tikslas – padėti jūsų įmonės žmonėms tapti efektyvia komanda, kuri veikdama kartu ir siekdama bendro tikslo sukuria geriausią rezultatą.

Mūsų paslaugos

Verslo vystymo strategija

Ilgalaikė verslo vystymo strategija padeda jums nubrėžti kryptį, išsikelti ilgalaikius tikslus. Kartu su jumis išgryniname jūsų verslo strategiją ir sukuriame įmonėje procesus bei kultūrą, kurių dėka strategija yra įgyvendinama. Verslo vystymo strategijos paslauga susideda iš 2 dalių: strateginio planavimo ir strateginio plano įgyvendinimo.

360 marketingo strategija

Individuali, išsami prekės ženklo ar paslaugos marketingo strategija bei veiksmų planas, leis jums suprasti savo klientą, jo poreikius, padės lengvai prisitaikyti prie rinkos pokyčių, turėsite galimybę sprendimus priimti remdamiesi duomenimis. 360 Marketingo strategijos paslauga susideda iš 3 dalių: marketingo strategijos, veiksmų plano rezultatų analizės.

Verslo procesų išgryninimas / optimizavimas

Aiškiai apibrėžti verslo procesai padeda užtikrinti sklandžią kiekvienos įmonės veiklą. Padedame jumis išgryninti, apsirašyti ir, jei reikia, optimizuoti jūsų verslo procesus, o tai jums leidžia veikti žymiai efektyviau ir siekti savo verslo tikslų.

Kaip mes dirbame?

Poreikių išsiaiškinimo etapas

Kartu su jumis aptariame: jūsų įmonės situaciją, kokius pokyčius savo įmonėje norėtumėte matyti po metų, kokie komandos galėtų įsitraukti į procesą, kt.

analizės ir apibendrinimo etapas

Analizuojame įmonės turimą informaciją, surinktą informaciją apibendriname ir savo įžvalgomis pasidaliname su jumis. Aptariame tolimesnių veiksmų planą bei jūsų komandos įsitraukimo poreikius ir galimybes.

Įgyvendinimo etapas

Remdamosi pirmųjų etapų informacija kartu su jūsų komandos pagalba įgyvendiname sutartus veiksmus. Esant poreikiui, testuojame ir tiksliname.

įdiegimas ir užbaigimas

Šiame etape apibendriname rezultatus, parengiame rekomendacijas tolimesniam darbui.

Nuo ko prasideda mūsų su klientu bendradarbiavimas? Visada nuo pokalbio apie poreikius ir organizacijos patiriamus iššūkius. Mus pažįstantys vadovai drąsiai kviečia padėti įgyvendinti ambicingus jų organizacijos projektus. Jei nesame anksčiau kartu dirbę, pradedame nuo mažesnių darbų ir palaipsniui didiname bendradarbiavimo apimtis.

Mūsų vertybės

Ekspertiškumas

Nuolat giliname savo žinias, dirbame tik su tais projektais, kurie atitinka mūsų kompetenciją, jei konkrečiam projektui įgyvendinti reikia specifinių žinių, pasitelkiame partnerius.

Partneriškumas ir ryšio kūrimas

Viso bendradarbiavimo metu – klientas ir mes – esame komanda, siekianti bendro tikslo. Būti komanda kartu su klientu mums padeda atviras bendravimas ir tarpusavio pasitikėjimo kūrimas.

Kliento girdėjimas ir jo poreikių atliepimas

Mes suprantame, kad kiekvieno kliento situacija yra unikali, todėl visada kalbamės su klientu, susipažįstame su įmonės veiklos specifika ir įsigiliname į kiekvieno kliento patiriamus iššūkius, ir tik tuomet siūlome sprendimus.

Aukšta verslo etika

Mums svarbus mūsų klientų pasitikėjimas mumis, todėl laikomės konfidencialumo ir nekonkuravimo susitarimų su savo klientais.

Organizacijos vystymas – tai nuolatinis procesas, padedantis įmonėms ugdyti savo gebėjimą keistis ir pasiekti didesnį efektyvumą, kuriant, ar tobulinant strategijas, struktūras bei procesus.

Esate pasirengę pokyčiams įmonėje?