Paslaugos

Strateginis planavimas

Strateginis valdymas (= strategijos planavimas + strategijos įgyvendinimas) padės jūsų įmonei ne tik efektyviau nukeliauti iš taško A į tašką B, bet ir šia kelione mėgautis.

Jei sprendžiate šiuos ar panašius iššūkius:
 • Norime pasirinkti teisingą verslo vystymo kryptį;
 • Aplinka per stipriai įtakoja mūsų veiklą;
 • Rinka keičiasi, o mes nespėjame į tai reaguoti…

Padėsiu jums išgryninti svarbiausius jūsų verslo tikslus ir sukurti aiškų planą, kaip šių tikslų sieksite.

Rezultatas:

parengtas ilgalaikis įmonės veiklos planas (strategija) ir numatyti žingsniai šio plano įgyvendinimui.

Nauda:
 • aiški verslo vystymo kryptis
 • aplinkos pokyčiai netrikdo jūsų įmonės veiklos
 • Kryptingai siekiate ilgalaikių verslo tikslų
Norite pasitarti, ar tai yra jums tinkamas sprendimas?

Procesų diegimas

Tai jūsų įmonei reikalingo proceso sukūrimas, kurį sudaro išsamių procedūrų ir tvarkų rinkinys, skirtas konkrečiai idėjai įgyvendinti ar siekiant išspręsti konkrečią problemą.

Jei sprendžiate šiuos ar panašius iššūkius:
 • Darbuotojai darbe nuolat stresuoja;
 • Mes prarandame savo klientus;
 • Klientai skundžiasi mūsų paslaugų kokybe;
 • Mūsų klientų skaičius labai išaugo ir mes nieko nespėjame;
 • Kolegoms išėjus atostogų, visi procesai griūna…

Sukurdama ir įdiegdama jūsų įmonei reikalingus procesus, padėsiu jums padidinti klientų pasitenkinimą, komandos darbo efektyvumą bei pasitenkinimą darbu.

Rezultatas:

sukurtas jūsų įmonei aktualus procesas, o komanda apmokyta dirbti pagal naują tvarką.

Nauda:
 • Darbuotojai žino savo atsakomybes;
 • Mažėja klientų nusiskundimų skaičius;
 • Didėja klientų pasitenkinimas paslaugomis;
 • Stiprėja jūsų konkurencinis pranašumas.
Norite pasitarti, ar tai yra jums tinkamas sprendimas?

Personalo valdymo sprendimai

Tai sprendimai, kurių dėka pagerinsime kiekvieno komandos nario ir visos komandos kartu įsitraukimą bei produktyvumą.

Jei sprendžiate šiuos ar panašius iššūkius:
 • Mūsų geriausi darbuotojai išeina;
 • Darome mokymus, bet jie neatneša laukiamos naudos;
 • Darbuotojai visiškai nemotyvuoti;
 • Darbuotojai nesupranta, kad jų darbas tiesiogiai įtakoja įmonės rezultatus…

Padėsiu jums sukurti veiklos valdymo procesą bei ugdymo strategiją įmonėje.

Rezultatas ir nauda:
 • sukurta komandos ugdymo strategija, kuri padės palaikyti įvairiapusiškesnę darbinę aplinką, stiprinti darbuotojų įsitraukimą bei atrasti talentus
 • bei veiklos valdymo procesas, kurio dėka darbuotojai žinos jiems keliamus tikslus bei lūkesčius, stiprėja vidinė komunikacija.
Norite pasitarti, ar tai yra jums tinkamas sprendimas?

1:1 vadovų konsultacijos

 • Nesate tikri, kuri iš aukščiau išvardintų paslaugų geriausiai padėtų išspręsti jūsų įmonės iššūkius?
 • Norite pasitarti ar sužinoti nešališką nuomonę apie jūsų įmonėje diegiamus procesus, darbą su žmonėmis, strategiją ar kitais verslo vystymo klausimais?
Pasikalbėkime!

Pokalbio metu aptarsime jūsų verslo patiriamus iššūkius ir patyrinėsime galimus  kiekvienos situacijos sprendimus.

Rezultatas ir nauda:
 • pokalbio metu išgirsite nešališką grįžtamąjį ryšį;
 • rasite atsakymus į rūpimus klausimus;
 • žinosite galimas savo iššūkio sprendimo kryptis;
 • įgausite ryžtą veikti;
 • gausite palaikymą ir žinojimą, kad šioje situacijoje esate ne viena(s).

1 konsultacijos kaina: 50 Eur / val.

Organizacijos vystymas – tai nuolatinis procesas, padedantis įmonėms ugdyti savo gebėjimą keistis ir pasiekti didesnį efektyvumą, kuriant, ar tobulinant strategijas, struktūras bei procesus.

Esate pasirengę pokyčiams įmonėje?